11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏40,348,737
INFECTED
🌏27,628,198
RECOVERED
🌏1,117,572
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އެސްބީއައި އިން މާލޭގައި ހިންގާ ބޭންކް--
މާދަމާ ހިދުމަތް ފެށޭތޯ އެބަ ބަލަން: އެސްބީއައި
Share
މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ސްޓޭޓް ބޭންކު އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ހިންގާ އިމާރާތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް މާދަމާ ހިދުމަތް ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެސްބީއައިއިން ބުނީ ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގައި އަލިފާން ހިފާ، އެ ބޭންކު ހިންގާ ފްލޯތަކަށް ވެސް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ލިބުނު ގެއްލުންތައް މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މާދަމާ ހިދުމަތް ފެށޭތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

ރޭ ފުރަތަމަ ރޯވެފައި ވަނީ ދެ ފްލޯއަށް ހަދާފައިވާ ޓިއޮލޯ ކެފޭގަ އެވެ. އެތަން ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެފަ އެވެ. އެ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންއަށް ވެސް ފެތުރިފަ އެވެ. އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް