އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް
އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން މިރޭ ފަށަނީ
Share
އިނގިރޭސި އައު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން މިރޭ ފަށާނެއެވެ. ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން އައު ސީޒަން ހުޅުވައިދޭނީ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލިވަރޕޫލްއާއި އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން އާސެނަލްއެވެ.
Advertisement

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ނިމުނު ސީޒަން ދިގު ދެމިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އައު ސީޒަން މި ފަށަނީ އެންމެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ޗެރިޓީ ޝީލްޑުން މިރޭ ސީޒަން ހުޅުވައި، ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އާސެނަލްއާއި ޗެލްސީ މީގެ ކުރިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑުގައި ހަތް ފަހަރު ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އާސެނަލާ ލިވަޕޫލް ވާދަކުރާ މެޗު ފެށޭނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ އަށްގަޑި ބައިގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް