ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި
Share
ޝަހްސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މަސައްކަތްކުރި މީހަކު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.
Advertisement

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ، ޝަހްސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ބިދޭސީއަކު ފިރިހެނަކު ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މީހާ ރާއްޖެއެތެރެވާން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ވައްތަރު މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމީހާއާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އިމިގްރޭޝަނުން ހިއްސާ ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 15 ގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން މިގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރި ތިން ވަނަ މީހާ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް