11358
CONFIRMED

DEATHS
10382
RECOVERED
🌏41,641,309
INFECTED
🌏28,271,838
RECOVERED
🌏1,136,503
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އަލިފާން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރު-- ފޮޓޯ: ބެންކޮކް ޕޯސްޓް
ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަނީ
Share
ތެޔޮބޯޓު ނިއު ޑަޔަމަންޑުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އިނގިރޭސި ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ލަންކާ ނޭވީގެ ތަރުޖަމާނު އިންދިކާ ޑެ ސިލްވާ ވިދާޅުވީ އެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އިނގިރޭސި 10 މީހުންނާއި ނެދަލޭންޑްސްގެ ތަޖުރިބާކާރުންތަކެއް ކަމަށެވެ. 

ތެޔޮބޯޓުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު، އެ ޓީމުން ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ދޭނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލަންކާ ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް ފަޔާ އޮފިސަރު ވެސް މިއަދު ވަނީ އެ ބޯޓު އިންސްޕެކްޓުކޮށްފަ އެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ނިއު ޑަޔަމަންޑް ޓޭންކަރުގެ އިންޖީން ރޫމްގަ އެވެ. އެ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ޓޭންކަރުގެ ބްރިޖަށް ފެތުރިފަ އެވެ. 

އޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް ވެއެވެ. އިންޑިއާ އަދި ރަޝިއާ އާއި ލަންކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފަ އެވެ.

އިންޑިއަން އޮއިލް ކޯޕް ކުންފުނީގެ 20 އަހަރުވީ ނިއު ޑަޔަމަންޑު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔެއީ ކުވެއިތުގެ މިނާ އަލް އަހްމަދީ ބަނދަރުންނެވެ. އޭގެ މިސްރާބު ހުރީ އިންޑިއާގެ ޕަރަދިޕް ބަނދަރަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް