11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏40,348,737
INFECTED
🌏27,628,198
RECOVERED
🌏1,117,572
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އައްޑޫ ސިޓީ-- ފޮޓޯ: ހައްވާ އަމާނީ އަބްދުﷲ
އެގްރޯނެޓުން އައްޑޫގައި ދަނޑުވެރިކަމަަށް ހުޅުވާލައިފި
Share
ދަނޑުވެރިކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި އެގްރޯ ނެޝެނަލް ކޯޕަރޭޝަން (އެގްރޯނެޓް) އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި "ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިން" ގެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ދަނޑުވެރިންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.
Advertisement

ކުންފުންޏާއި ދަނޑުވެރިންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުން ހެދިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ މަަސައްކަތުގެ ދަށުން އެގްރޯނެޓުން ކަނޑައަޅާ ބާވަތްތައް އެއްބަސްވެފައިވާ ސައިޒެއް ބިމެއްގައި އުފެއްދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް މާލީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ.

އަދި އެތަކެތި އެގްރޯނެޓުން ގަތުމުން ރާއްޖޭހެ މާކެޓަށް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިކޮށްދޭނެ އެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިން ހައްދާނީ ފަތްކެޔޮ އާއި ފަޅޯ އަދި ކަރާ، ބަޓާނާ، ބަރަބޯ އާއި ބަށި، ތޮޅި، ކެބެޖާއި ލެޓިއުސް އަދި މެލަން އާއި ކިއުކަންބާ އާއި ފަނޑިއަލުވީގެ އިތުރުން ކައްޓަލައާއި ޒުވާރި އަދި ދޮނަޅަ އެވެ. 

އެ ބާތަވްތައް ހެއްދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ދަނޑުވެރިން އައްޑޫގެ އަވަށު އޮފީހަށް އީމެއިލްކޮށްގެން ނަންނޯޓު ކުރެވޭނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް