11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ރުބެއްލާ ނައްތާލިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ރާއްޖެއާ ހަވާލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ/ ޓްވިޓާ
ރާއްޖެއިން ރުބެއްލާ ނައްތާލުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ފާހަގަކޮށްފި
Share
ރުބެއްލާ ނައްތާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ރާއްޖެއަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ.
Advertisement

އެ ސެޓްފިކެޓް ރާއްޖެއާ ހަވާލު ކުރީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ 73 ވަނަ ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. ރާއްޖެއިން ރުވެއްލާ ނައްތާލާފައި ވަނީ ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަށް ވުރެ ތިން އަހަރު ކުރިންނެވެ. 

ރުބެއްލާ އަކީ ރުބެއްލާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ރޯގާއެއް ކަހަލަ ބައްޔެކެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރޯގާ ޖެހުމާއި ހަންގަނޑު ސަކަރާތްވުމެވެ. ގިނަ މީހުންގެ އަލާމާތެއް ނުފެނެ އެވެ. ބަލި އެންމެ ނުރައްކާވަނީ ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅަށެވެ. 

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ރުބެއްލާ ނައްތާލާފައި ވަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވެކްސިން ކެމްޕޭނާއި، މި ބަލި ދެނެގަތުމަށް ލެބޯޓްރީތަކުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް