9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏31,245,797
INFECTED
🌏21,394,593
RECOVERED
🌏963,693
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް، ވެލެރީ ގިސްކާޑް ދިއެސްޓެއިން--
ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ހާލުކޮޅުދެރަވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ
Share
ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް، ވެލެރީ ގިސްކާޑް ދިއެސްޓެއިންގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ދެރަވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

މީގެ ކުރިން ވެސް ހިތުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމެތިވެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅުދެރަވެ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދީފައިވާ އުމުރުން 94 އަހަރުގެ ވެލެރީ އަށް މިހާރު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުކޮޅު ދެރަވެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެެއެވެ. 

ސިއްހީ ހާލަތު ދަށްވެގެން ރައީސް ވެލެރީއަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ފްރާންސްގެ ވެރިކަންކު ރާ ޕެރިސްގެ ޖޯއޯޖެސް ޕޮމްޕިޑޯ ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ. 

ފްރާސްގެ ވެރިކަން 1974 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1981 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ދެން އައި އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބު ވެވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ވެލަރީ ވަނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް