11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ފްލައި ޑުބާއީގެ ފްލައިޓެއް--
ފްލައި ޑުބާއީގެ ރާއްޖެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ
Share
އެމިރޭޓްސްގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން، ފްލައި ޑުބާއީ އިން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ފްލައި ޑުބާއީ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފަ އެވެ. 

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި އަލުން ރާއްޖެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި ވާއިރު، މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ ހަފްތާއަކު ހަތަރު ފްލައިޓު ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށެވެ. އެއީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަމ ބުރާސްފަތި، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރުގަ އެވެ.

ފްލައި ޑުބާއީގެ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖެ އާއެކު ޖުމްލަ 40 މަންޒިލަކަށް އެ އެއާލައިނުން ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް