ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން--
ދީޕިކާގެ ޕާޓީއެއްގެ ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯތައް އެންސީބީން ބަލަނީ
Share
ބޮލީވުޑާ ގުޅުން އޮތް މަސްތުވާތަކެތީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާއިރު މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ނަންތައް ވަނީ ފެންމަަތިވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ތަރިއަކީ ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން އެވެ.
Advertisement

އޭނާ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދުމަށް މެނޭޖަރަށް ކޮށްފައި ހުރި ވަޓްސްއެޕް މެސެޖުތަކެއް ލީކުވެފައި ވާއިރު، މުމްބާއީގައި ދީޕިކާ ބޭއްވި ޕާޓީއެއްގެ ފޮޓޯތައް ވެސް މި ވަނީ އާއްމުވެފަ އެވެ. 

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ ނޫހުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ބިޔުރޯ (އެންސީބީ) އިން ބެލުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. 

ދީޕިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. މި ވަގުތު އޭނާ ހުރީ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތަށް ގޯއާގަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް