11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
މިޝްޓީ ޗަކްރަބޯޓީ--
އަހަރެން އަދި މަރެއް ނުވޭ: މިޝްޓީ ޗަކްރަބަތީ
Share
ކީޓޯ ޑައިޓެއްގެ ސަބަބުން މިޝްޓީ ޗަކްރަބޯޓީ ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައި ވާތީ އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ކޮށްފައިވާ އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އޭނާ ދުނިޔޭގައި ގަދަވެ ސަލާމަތުން ހުރިކަން އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. 

"ބައެއް މީޑިއާތައް ބުނާ ގޮތުން އަހަރެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ. އިރާދަކުރެއްވިޔާ އަދި އަހަރެން ހުރީ ގަދަވެ ސަލާމަތުން. އަހަރެންގެ މަންޒިލް އޮތީ އަދި ކުރިއަށް ކުދިންނޭ،" ފޭކް ނިއުސް ހޭޝް ޓެގާއިއެކު އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. 

ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން މަރުވެފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތައް ކުޅެފައިވާ ތަރި މިޝްޓީ މުކަރްޖީ އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އޭނާ މަރުވީ ނެގި ކީޓޯ ޑައިޓެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މަރުވި މިޝްޓީ މުކަރްޖީ ބޮލީވުޑަށް ނިކުމެފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު "ލައިފް ކީތޯ ލަގްގަޔީ" އިންނެވެ. 

މިޝްޓީ ޗަކަރަބަތީ ބޮލީވުޑަށް ނިކުމެފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު "ކާންޗީ" އިންނެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން އޭނަ ފެނިގެންގޮސްފައި ވަނީ ކަންގަނާ އާއިއެކު ފިލްމް "މަނިކަރްނިކާ" އިންނެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
17%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
17%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް