އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ--
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
Share
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެގައުމުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ހީނަރުވެފައި އޮތް އުތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގައި ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އިސްކަން ދީގެން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. 

ހަމައެއާއި އެކު، މިދަނޑިވަޅަކީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ގިނަވާކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތެއް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި އިދިކޮޅުން އަންނަނީ އިންޑިއާ އާއި އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރުމަަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް