11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ކަވާނީ ޕީއެސްޖީގެ ޖަރޒީގައި
ޔުނައިޓެޑާ އެކު ކަވާނީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކުރީގެ ކުލަބު ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް
Share
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އަލަށް ގުޅުނު އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑު އެޑިސަން ކަވާނީ، ޔުނައިޓެޑާ އެކު ކުޅެން ޖެހޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބު ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

ޕީއެސްޖީއާ ޔުނައިޓެޑް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާ މެޗު އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. ޔުނައިޓެޑާ އަލަށް ގުޅުނު ކަވާނީވަނީ ސާދަ ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އާދިއްތަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިއުކާސްލް އަތުން ޔުނައިޓެޑު ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވި މެޗުގައި ކަވާނީ ނުކުޅުނީ އޭނާ ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރުމުން ކަމުން، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑު ކުޅޭ މެޗުގައި ކަވާނީ ކުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކަވާނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗަކީ ނިމުނު ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ޕީއެސްޖީއާ ބަޔާން މިއުނިކް ވާދަކުރި މެޗެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް