ފެޓީ (ވ) އަދި ކޮއްކޮ ޓްވައިޝަން--
ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފެޓީގެ ކޮއްކޮގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި
Share
ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފެޓީ ވެޕްގެ ކޮއްކޮގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.
Advertisement

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޓްވައިޝަން ޑެޕިއު ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނިއު ޖާޒީގަ އެވެ. 

އިންސްޓަގްރާމްގައި ފެޓީ ލިޔުނު ޕޯސްޓެެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮއްކޮ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށާއި މިކަން ހުއްޓުވަން ކަމެއް ނުކުރެވުމުން ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށެވެ. 

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަގުމަތީގައި ހުއްޓާ ބަޑިން ހަމަލާ ދިނުމުން ޓްވައިޝަން ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ ފަރުވާ ދެނިކޮށެވެ. 

މިއީ ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. 

25%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް