ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
އަމާޒަކީ ޒަމާނީ ތަޢުލީމް އުނގަންނައިދީގެން، ހެޔޮލަފާ ދުޅަހެޔޮ އުފެއްދުންތެރި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާ ކުރުން: ނައިބު ރައީސް
Share
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކި ޒަމާނީ ތައުލީމް އުނގަންނައިދީގެން، ހެޔޮލަފާ ދުޅަހެޔޮ އުފެއްދުންތެރި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާ ކުރުން ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޒުވާނުންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންވަނަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޒުވާން އުމުރަކީ މުސްތަގުބަލު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. 

އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ޒަމާނީ ތައުލީމް އުނގަންނައިދީގެން، ހެޔޮލަފާ ދުޅަހެޔޮ އުފެއްދުންތެރި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާ ކުރުން ކަމަށެވެ. 

ޒުވާނުންގެ ގައުމީދުވަހުގެ ގޮތުގައި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން އަންނަނީ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް