ޝްރައްދާ ކަޕޫރް--
ޝްރައްދާ މިފަހަރު ހަރުފަޔަކަށް
Share
އާޝިގީ-2 އިން މަޝްހޫރުވި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓްރެސް ޝްރައްދާ ކަޕޫރް ވަނީ މަޝްހޫރް އެތައް ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ކުޅެފަ އެވެ.
Advertisement

ޝްރައްދާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ ހަރުފައެއްގެ ރޯލުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. 

ނިކިލް ދްވިވެދީ ޑައިރެކްޓު ކުރާ އެ ފިލްމަކީ ލޯބީގެ ޓްރިލޮޖީ ފިލްމެކެވެ. ނިކިލްގެ "ނާގިން" އިން މީގެ ކުރިން އޭރުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރި ސްރީދޭވީ ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

ޝްރައްދާ ބުނީ ސްރީދޭވީ ފަދަ މަޝްހޫރު ތަރިން މީގެ ކުރިން ހަރުފައިގެ ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ރޯލެއް ކުޅެން ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށް އޭނަ ބުނެފައި ވެއެވެ. 

"އަހަރެންނަކީ އެންމެ ކުނޑައިރުން ފެށިގެން ވެސް ސްރީދޭވީގެ "ނާގިން އަދި ނާގެން" ގެ ބޮޑު ފޭނެއް. އަބަދުވެސް ބޭނުންވި މިކަހަަލަ ރޯލެއް ކުޅެލަން. މި ފުރުސަތު ލިބުނީމަ ވަރަށް އުފާވޭ،" ޝްރައްދާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޝްރައްދާ ވަނީ މިހާތަނަށް މަޝްހޫރް އެތައް ފިލްމަކުން ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ހޯދާފަ އެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް