މެރަޑޯނާ އާއި މެސީ--
މެރަޑޯނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
Share
ސިކުނޑީގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު މެރަޑޯނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާގެ ޑޮކްޓަރު ބުނެފިއެވެ. މަރަޑޯނާގެ ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރީ ސިކުނޑީގައި ލޭ ކޮޅެއް ގަނޑުވެފައި ހުރުމުންނެވެ.
Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެވުނު އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު މެރަޑޯނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ އިރެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް މެރަޑޯނާގެ ޕާސަނަލް ޑޮކްޓަރު ބުންޏެވެ.

"މެރަޑޯނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން. މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅު. އޭނާ ހިނިތުންވެ ސަމާސާ ގޮތެއްގައި އަހަރެންނާ ވާހަކަވެސް ދެއްކި. އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު އިތުރު އެއްވެސް އުނދަލެއް މެރަޑޯނާގެ މިހާރު ނެތްކަންވެސް އަހަރެން ފާހަގަ ކުރަން.،" އޭނާ ބުންޏެވެ. 

މެރަޑޯނާގެ ހާލު ދެރަވެ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާ އެޑްމިޓް ކުރިއިރުއްސުރެ ފުޓްބޯޅައަށް ސަޕޯޓް ކުރާ އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ އޭނާގެ ހާލު އޮޅުން ފިލުވައި ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީވެސް ހިމެނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް