13106
CONFIRMED

DEATHS
12154
RECOVERED
🌏65,220,557
INFECTED
🌏41,931,987
RECOVERED
🌏1,506,251
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑުތަކުން ޔުވެންޓަސްއަށް މޮޅެއް
Share
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑުތަކުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ޔުވެންޓަސް ރޭ މޮޅުވީ ކަލިއާރީ އަތުން ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ދެ ގޯލުވެސް ޖެހީ ރޮނާލްޑޯއެވެ. ރޭގެ ނަތީޖާއާއި އެކު ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ އެއްވަނައިގަ އޮތް އޭސީ މިލާނާ ގާތަށް ޖެހިލާފައެވެ.

ޓޭބަލްގެ ދެވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އޮތީ އަށް މެޗު ކުޅެގެން 16 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. އެއްވަނައިގަ އޮތީ އޭސީ މިލާންއެވެ. އޭސީ މިލާނަށް ހަތް މެޗުން ސަތާރަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގެ މެޗެއްގެ ކުރިން ޔުވެންޓަސްއިން ދެން ކުޅެން ޖެހޭނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް