ހަށިގަނޑު ކައިރީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
އިއްޔެ މަރުވި މީހާ އަމިއްލައަށް މޫދަށް އެރޭ މަންޒަރު ސީސީޓީވީން ފެނޭ: ފުލުހުން
Share
މާލެ ފަޅުތެރެއިން މަރުވެފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ހެނދުނު ފެނުނު މީހާ، އަމިއްލައަށް މޫދަށް އެރޭ މަންޒަރު ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖް އިން ފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އުމުރުން 58 އަހަރުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފިރިހެނަކު ފަޅުތެރޭގައި އޮތްކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު 9:45 ގަ އެވެ. 

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އިރުވެސް އެމީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މިއަދު އެހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ، އިއްޔެ 9:29 ހާއިރު އެ ސަރަހައްދު މޫދަށް އަމިއްލައަށް އެރޭ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެންމަތީގައި ހަރަކާތެއް ނެތި އޮތް މަންޒަރު ވެސް ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖުން ފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެމީހާ މޫދުން ނަގާފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޓޯޔާޑު ކުރިމަތިން ފަޅުތެރެއިންނެވެ. އެމީހާ މޫދުން ނަގާފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޓޯޔާޑު ކުރިމަތިން ފަޅުތެރެއިންނެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް