އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު
ޑިރެކްޓާ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، މައިމޫނާގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
Share
ޑިރެކްޓާ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، މައިމޫނާ އަބޫބަކުރުގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

މައިމޫނާގެ އިތުރުން ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއުގެ މަންމާފުޅު ޖަމީލާ ހުސައިން މިއަދު ހެނދުނު 10:22 ގައި އަވަހާރަވެފައި ވަނީ އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުގެ އެވެ. 

ޖަމީލާ އަވަހާރަވެފައި ވަނީ ކޮވިޑްގައި ނޫން ނަމަވެސް އަވަހާރަވެފައި މިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަނިކޮށެވެ.  

ޖަމީލާ ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް