ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް
ޕާކިން މައްސަލަ ހައްލެއް ނުވި: ރައްޔިތުން "ހަނާވަނީ"!
Share
މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ޕާކިން މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނޭ ކަމުގެ ވައުދާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން ޕާކް ކުރާނީ ތަންތަން ގާއިމުކުރާނެ ކަމަށް ވައުދުވި އެވެ. އަދި ޕާކް ކުރާނޭ ތަކެއް ނުދައްކާ ޖުރިމަނާ ނުކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
Advertisement

އެހެން ނަމަވެސް ޕާކިން ވައިލޭޝަން ޖުރިމަނާތައް ކުރުމުގައި ނިމެމެއް ނެތެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ މިދަތި ހާލަތުގައި ވެސް ޖުރިމަނާ ކުރުމުގެ ކަންކަން ދަނީ ބާރަށް ކުރި އަށެވެ. މައްސަލަ ހައްލެއް ނުވިއެވެ. "ހަނާވަނީ" ރައްޔިތުންނެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް