ގއ. ވިލިގިއްޔަަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ---
ނައިބު ރައީސް ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
Share
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިއްޔަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.
Advertisement

މި ދަތުރުފުޅުގައި، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ ނައިބު ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިލިނގިލީ ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވައި ދެއްވާނެ އެވެ. އަދި ވިލިނގިލީގައި ނެއިބާހުޑް ޕޮލިސްގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާއި އެ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއްވަ އެވެ. 

 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް