އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ސަން
އަބްދުއްރަހީމްގެ މަންމަ ނިޔާވެއްޖެ
Share
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ގެ މަންމަ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އަބްދުއްރަހީމްގެ މަންމަ، މަރްޔަމް އަހުމަދު ނިޔާވީ ރޭގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. 

އެކަމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެެސިވް ކޯލިޝަނުން ވަނީ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާފަ އެވެ. އެ މެސެޖްގައި ބުނެފައި ވަނީ އަބްދުއްރަހީމްގެ އާއިލާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިފުން ހިތާމައިގައި ކޯލިޝަންގެ އެންމެހާއި މެމްބަރުން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. 

ފޮނަދޫ ބަނަފްސާގެ މަރްޔަމް އަހުމަދަކީ އަބްދުއްރަހީމްގެ އިތުރުން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް އާއި ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލްހަސީބް އިބްރާހީމްގެ މާމަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް