ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކުނި ގެންދަނީ-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ތަކުރާރުކޮށް މޫދަށް ކުނި އެޅުމުން ވެމްކޯ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
Share
ތަކުރާރުކޮށް މޫދަށް ކުނި އަޅާފައި ވާތީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެންވާރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިއްޔެ ވެމްކޯ ޖޫރިމަނާ ކުރީ 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ކަމަށެވެ. 

ވެމްކޯ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ޖެހުނީ ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ތަކުރާރުކޮށް މޫދަށް ކުނި އަޅާފައި ވާތީ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުންޏެވެ. 

ވެމްކޯއަކީ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނި އުފެދުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމުގެ ހިދުމަތް ދިނީ ބިދޭސީންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް