ދެއްވަދޫ ބަނދަރު މަތި: -
ދެއްވަދޫއަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ދާންދޫން ފަށައިފި
Share
ކޮވިޑް 19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއެކު ގއ. ދެއްވަދޫގައި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން އެރަށު މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާތީ އެހީވުމުގެ މަސައްކަތް ދާންދޫ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

ދާންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ ދެއްވަދޫ އަށް އެހީވާން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން އެރަށު ކައުންސިލަށް ގުޅައިގެން އެކަން ކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. 

"އެރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުން ރައްޔިތުން ކައުންސިލަށް ގުޅައި އެތަކެތި ދާންދޫ ކައުންސިލަށް ގެނެސް ދިނުން އެދެން،" ދާންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުންޏެވެ.

ދެއްވަދޫއަކީ މަސްވެރި ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް އެރަށް މޮނިޓަރިންގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މަހަކަށް ވެސް ނުފުރެއެވެ. 

އޮޑިދޯނި ފަހަރު މަހަށް ނުނިކުންނަތާ މިހާރު ފަސް ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ތައުފީގް، ސީއެންއެމްއަށް ވިދާޅުވީ ދެއްވަދޫ އޮތީ މަހަށް ޖެހިފައި ކަމަށެވެ. 

ދެއްވަދޫގެ އާބާދީ އަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 1300 މީހުންނެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް