ގއ. ދެއްވަދޫ--
"ކޮއިމަލާ 4" ފެރީ އިން ދަތުރުކުރި މީހުން ކަރަންޓީނުވާން އެދިއްޖެ
Share
މިމަހުގެ ތެރޭގައި ގއ. އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރާ އަތޮޅުފެރީ "ކޮއިމަލާ 4" އިން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުވާން އެދިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މިމަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ގއ. އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރާ އަތޮޅުފެރީ "ކޮއިމަލާ 4" އިން ދަތުރުކުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެރަށެއްގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް އަންގައިދިނުން އެދެފަ އެވެ. 

އަދި މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަރަންޓީނުގައި ތިބުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ.

ދެއްވަދޫން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން އަތޮޅަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ. މިވަގުތު އެއަތޮޅުން ދެއްވަދޫގެ އިތުރުން ދާންދޫ އާއި ވިލިނގިއްޔަށް ވެސް އަރާއި ފޭބުން ވަނީ މަނާކުރެވިފަ އެވެ. 

މީގެ ކުރިން ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްވަދޫއަށް ދަތުރުކުރި މީހުން ކަރަންޓީނުވުމަށް އަންގާފަ އެވެ. އަދި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 30 ގެ ފަހުން އެރަށަށް ދިޔަ މީހުން ހޯދަން ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކުރި އެވެ. 

އެ ކްލާސްޓާއާ ގުޅިގެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 30 އިން މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް