ދެއްވަދޫ ބަނދަރު މަތި: -
އިތުރު 11 މީހަކު ދެއްވަދޫން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
Share
ގއ. ދެއްވަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 11 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ތައުފީގް ސީއެންއެމްއަށް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ 11 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 55 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 55 ގައި އުޅޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންނަކީ ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނުގައި ތިބުމަށް ފަހު ނެގި ސާމްޕަލުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނެވެ. 

އަދި ރަށުގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި މިހާނަތަށް 53 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިރު ރޭ ވެސް ވަނީ ރަށުގައި ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ތައުފީގް ވިދާޅުވީ 60 ސާމްޕަލެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރަށުން ނެގުނު ކަމަށެވެ. 

ރަށުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ތައުފީގް ވިދާޅުވީ ދެއްވަދޫން އިތުރު ކްލާސްޓާއެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. 

ދެއްވަދޫން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ އިރު އެރަށުން ބަލި ފެނުނު ގޮތް މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް