ކޭޓް ވިންސްލެޓް
ޓައިޓޭނިކްގެ ކާމިޔާބީ އާއެކު މީހުން އަހަންނަށް ބުލީކުރި: ކޭޓް ވިންސްލެޓް
Share
ފިލްމް "ޓައިޓޭނިކް"ގެ އެކްޓަރު ކޭޓް ވިންސްލެޓް މިވަނީ އޭނާ އަށް އެ ފިލްމުން ލިބުނު ކާމިޔާބީ އާ އެކު މީހުން އޭނާއާ ދޭތެރެ ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ އާންމުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.
Advertisement

އުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގައި ކުޅުނު ޖޭމްސް ކެމަރޫންގެ ފިލްމް ޓައިޓޭނިކްގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ކޭޓް މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވިއެވެ. 

އިނގިރޭސި ޕޮޑް ކާސްޓެއް ކަމަށްވާ "ނައު ޑަބްލިއުޓީއެފް" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކޭޓް ބުނީ ޓައިޓޭނިކް އިން އޭނާ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ އާ އެކު އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން އޭނާއާ މެދު ކަންތައް ކުރީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ.

ޓައިޓޭނިކް އަށް ފަހު އޭނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުވި ކަމަށް ކޭޓް ބުންޏެވެ. 

"ހަގީގަތުގައި މީހުން އަހަރެން ބުލީ ކުރާހެން ހީވި، އަހަރެން ހިތަށް އެރި މިކަންތައް އަވަހަށް ދާނެ ނަމައޭ. އެކަމެއް ނުދިޔަ. އެކަމަކު މަޝްހޫރުވުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން އަހަންނަށް އިނގޭ މިހާރު،" އޭނާ ބުންޏެވެ. 

1997 ވަނަ އަހަރު ރިލީސް ކުރި ޓައިޓޭނި އިން ކޭޓް އާ އެކު ފެނިގެން ދިޔައީ ލިއަނާޑޯ ޑިކާޕްރިއޯ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް