ads
ފޮޓޯ: ފުލުހުން
ގެއެއްގެ މަތިން ބިއްލޫރި ޝީޓެއް ވެއްޓިއްޖެ
އޯކިޑް މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ ހަތްވަނަ ބުރިން ބިއްލޫރި ޝީޓެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޯކިޑް މަގުގެ މުޑުވާލި ކައިރީގައި ހުރި ގެއެއްގެ ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބެލްކަނީގައި ޖަހާފައި ހުރި ބިއްލޫރި ޝީޓުތަކުން ޝީޓެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ 8:58 ހާއިރު ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.                                 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް