ސަލްމާ
ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ސަލްމާ މަރުވި ނަަމަވެސް، ދަރިފުޅު ސަލާމަތްވި
Share
ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒް މުހުސިންގެ ކޮއްކޮ ސަލްމާ ނަސީރު މަރުވި ނަަމަވެސް، އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސަލާމަތްވި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.
Advertisement

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސަލްމާ މަރުވީ، ވިހެއުމަށްފަހު ލޭ މަނާ ނުވެގެންނެވެ. 

އޭނާ ވިހެއުމުގެ ކުރިން ސިޒޭރިއަންއަކަށް ދިއުމަށް އާއިލާއިން އެދުނު ނަމަވެސް، ޑޮކްޓަރު އެގޮތަށް ހުއްދަ ނުދިނީ ސިޒޭރިއަން، ހަދަން އުނދަގޫ ވާނެތީ ކަމަށް ބުނެ ކަަމަށް އާއިލާއިން ބުންޏެވެ. 

ސަލްމާ މަރުވިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 25 އަހަރެވެ. ސަލްމާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު އޮތީ އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި މިރޭ 22:00 ގައެވެ.  

3%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
91%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
6%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް