ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓް--
ރަށްރަށަށް ގޮސްވެސް ހާލަތު ބެލިން: ފްލެޓް ކޮމެޓީ
Share
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހާލަތު ބަލަން ބައެއް ރަށްރަށަށް ވެސް ދިޔަ ކަމަށް ފްލެޓް ކޮމެޓީން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ފްލެޓް ކޮމެޓީން ބުނީ 16،000 (ސޯޅަ ހާސް) އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހާލަތު ބަލާފައިވާނޭ ކަމަށެވެ.  

މިއަދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފްލެޓް ކޮމެޓީން ބުނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި، އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންގެ ކެޓަގަރީގައި އެމީހަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

އެެހެންކަމުން ރަށްރަށަށް ގޮސް ވެސް އެ ކެޓަގަރީތަކުގެ ހާލަތު ބެލިކަމަށް އެ ކޮމެޓީން ބުނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ....

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް