ފުލުހުން
ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
Share
ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ހޯދަމުން އަންނަ ދެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރާ މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުން އަންނަނީ ދެ ބިދޭސީން ކަމަށެވެ. 

އެއީ ތާރާ މިއަ (38 އަހަރު) އާއި ކަމާލް (36 އަހަރު) ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި ދެމީހުންނަކީވެސް ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

your imageފުލުހުން ހޯދަމުން އަންނަ ދެ ބިދޭސީން ---

މި ދެމީހުންނާ ގުޅެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9790048 އަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިފައިވެއެވެ. 

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުން ފުލުހުންނަށް ދޭ އެއްބާރުލުމަށް ފުލުހުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް