މަހްލޫފްގެ ޓޯންޑް ބޮޑީ
މިނިސްޓަރު މަހްލޫފްގެ ޓޯންޑް ބޮޑީ: ވާހަކަ މަދުކޮށް ދެއްކީ އަމަލުން!
Share
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްއަކީ މި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރު ލެވެލްގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހީވާގި އެއް މިނިސްޓަރޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް މިވީ ދެއަހަރު ތެރޭ އެމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވެސް ވަނީ ގިނަ މަސަައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.
Advertisement

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފްގެ ހީވާގި ކަމާއި މުރާލިކަން މިހާތަނަށް ފެނުނީ މިނިސްޓަރުގެ ފޭރާންކޮޅުން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވިޔަސް އެމަނިކުފާނުު އެކްޓިވްވީ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކަށް ނޫންކަން މިވަނީ ދައްކުވައިދީފައެވެ.

"ވާހަކަ މަދުކޮށް، އަމަލުން ދައްކާ" ކެޕްޝަން ކުރައްވާ އިއްޔެ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރެއްވި އެމަނިކުފާނުގެ "ޓޯންޑް ބޮޑީ" އާއިއެކު ކަމެއް ހާސިލް ކުރެވޭނީ ބަހަށް ވުރެ އަމަލު ގިނަކޮށްގެންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވެސް ސާބިތުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. 

ހަމަ އަސްލުވެސް ހަށިގަނޑަށް މި ގެނައި ބޮޑު ބަދަލަކީ ވާހަކަ މަދުކޮށް އަމަލުން ދެއްކެވި ބަދަލެއް ކަމާއި މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ބޮޑު ބަދަލާއިއެކު ޓްވިޓާ ވެސް ހިލިގެން ދިޔައިރު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މިނިސްޓަރުގެ ހިތްވަރަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ. 

29%
ކަމުގޮސްފި
57%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
14%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް