ads
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ކާމިޔާބުކުރި ޖޮކޮވިޗް
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި.
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ހޯދައިފިއެވެ. ޖޮކޮވިޗް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ރަޝިޔާގެ ޑެނީލް މެޑްވެޑޭވް ބަލިކޮށްގެނެވެ.

މުބާރާތުގައި އެއްވަނައަށް ސީޑްކޮށްފައިވާ ޖޮކޮވިޗް ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 7-5 6-2 6-2 މެޗުންނެވެ. މިއީ ޖޮކޮވިޗްގެ އަށާރަވަނަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޖަޕާނުގެ ނައޯމީ އޮސާކާ އެވެ. އޮސާކާ މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގްލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އެމެރިކާގެ ޖެނިފާ ބްރޭޑީ ބަލިކޮށްގެނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް