ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް
ނިއުކާސްލް އަތުންވެސް ޔުނައިޓެޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
Share
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ނިއުކާސްލް ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑު މި މެޗުން މޮޅުވީ ތިން ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ ޑެނިއަލް ޖޭމްސް، ރަޝްފޯޑް އަދި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރިއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައިވެސް މި ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހިއެވެ. އެ މެޗުން ޔުނައިޓެޑު މޮޅުވީ ހަތަރު ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުކާސްލްއިން ޖެހި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ސެއިންޓް-މެކްސިމެއިން އެވެ. ރޭގެ ނަތީޖާއާއި އެކު ޔުނައިޓެޑު އަދިވެސް އޮތީ ޓޭބަލްގެ ދެވަނައިގަ އެވެ. އެއްވަނައިގަ އޮތީ ސިޓީއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް