އެންޓާޓިކާގައި ރެނދު ލާފައި
އެންޓާޓިކާއިން ބޮޑު އައިސްގަނޑެއް ނެއްޓިއްޖެ
Share
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަ ގަނޑު ފެނުގެ ބައްރު، އެންޓާޓިކާއިން ބޮޑު އައިސްގަނޑެއް ނެއްޓިއްޖެކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސައިންސުވެރިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ސައިންސުވެރިން ބުނެފައިވަނީ މި އައިސްގަނޑު ނެއްޓުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެ އައިސްގަޑުގައި 490 އަކަ މޭލު ހުރިކަމަށް ބްރިޓިޝް އެންޓާޓިކް ސާވޭ ޓީމުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

އެމީހުން ވަނީ އައިސްގަޑު ނެއްޓިގެން ދާތަނުގެ ވީޑިއާއޯއެއް ވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ. 

މި އަހަރު މިހާ ބޮޑު ބައެއް އެންޓާޓިކާއިން ނެއްޓިގެން ދާނެކަަމަށް ބައެއް ސައިސްސުވެރިން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. ސަބަބަކީ  މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން އެންޓާޓިކާގެ ގަނޑުފެންތަކުގައި ވަނީ ބޮޑު ރެނދެއް ލާން ފަށާފައެވެ. 

ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން އެންޓާޓިކާގައި ހުރި ގަނޑު ފެންތައް އަންނަނީ ވިރެމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ބިންތިރި ގައުމުތައް އަނޑިއަށް ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރު އަންނަނީ ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ބޮޑު ވަމުންނެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް