އިޒްރޭލު ފުލުހުން ފަލަސްތީނު މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ:-
އިޒްރޭލުން ހިނގި ޖަރީމާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި
Share
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ހިންގުމަށް ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

މިގޮތުން ތަހުގީގު ފަށާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި، އިރުމަތީ ގުދުސް ހިފުމަށް ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓާ ފަޓުއޯ ބެންސޮއުޑޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ފަލަސްތީނު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީހު ކުރެވޭނެކަމަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައެޅީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ. 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ނިންމި ނިންމުން ބަލައި ނުގަންނާނެކަމަށް އިޒްރޭލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަަމަވެސް ފަލަސްތީނުން ވަނީ އެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. 

82%
ކަމުގޮސްފި
18%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް