ޝަމީމާ ބޭގަމް ބުރުގާ ނަގާފައި:-
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްއާއި ގުޅުނު ޝަމީމާ ބުރުގާ ނަގައިފި
Share
ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް ފިލައިގެން ގޮސް ޓްރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓާއި ގުޅުނު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޝަމީމާ ބޭގަމް، 19 އޭނާއަކީ ހައްދުފަހަނަ އެޅި މީހެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދޭން އެނާ އަޅާފައި ހުރި މޫނު ބުރުގާ ބާލައި، އެންމެ ފަހުން ބުރުގާ ވެސް ބާލައިފިއެވެ.
Advertisement

އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ފިލައިގެން ދިޔަ ޝަމީމާ އެނބުރި ގައުމަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދި އެނާ މިއަދު ވަނީ އާދޭސް ކޮށްފައެވެ. 

ޝަމީމާ މިގޮތައްއެދި މިކަންކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އޭނާއާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު އާންމުކުރި ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއްގައި ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. 

"އަޅުގަނޑު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދެނީ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދޭން. އަޅުގަނޑު ދިޔައީ ވަރަށް ކުޑައިރު،" -ޝަމީމާ-

ޝަމީމާ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އެނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އައިއެސްއާއި ގުޅިގެން މޫނު ބުރުގާ އެޅިނަމަވެސް، މިހާރު ހެދުންލަނީ ވެސް ހުޅަނގުގެ ގޮތައްކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން އޭނާވަނީ މޫނުބުރުގާއާއި ބުރުގާ ނަގައި، ޓޮޕަކާއި ޖީންސެއްލާފައި ހުންނަ ފޮޓޯއެއް ވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ. 

ޝަމީމާއަށް އެނބުރި އެގައުމަށް ނާދެވޭނެކަމަށް އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމީ މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
6%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
31%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް