ޕެންޓަގަން އިން ހެދި މީމް-
ޕެންޓަގަން އިން މީމް އެއް ހަދަން 22 ދުވަސް ނެގި
Share
އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އިދާރާ ޕެންޓަގަންގެ އޮފިޝަލުން މީމް އެއް ހެދުމުގައި 22 ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ޕެންޓަގަން އިން ހެދި މީމް ގައި ފެންނަނީ ސާރިދޯޅެއް ސޮވިއެޓް ޒަމާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޔުނީފޯމެއް އަޅައިގެން ހުރި މަންޒަރެވެ. އަދި އެސާރިދޯޅުގެ އަތުން ވެއްޓޭ  ބާސްކޭޓަކުން އެކި ކޮމްޕިއުޓާ ވައިރަސްތަކުގެ ނަން ލިޔެފަ ހުއްޓެވެ
 
   ހޮލޯވީންއާ ދިމާކޮށް ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމުތަކަށް މަލާމާތް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ ޕެންޓަގަން އިން މީމް އެއް ހެދި ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެ މީމް އެހާ މަޖާ މީމްއަކަށް ނުވިއެވެ

އަދި ޕެންޓަގަން އިން އެ މީމް ހަދަން ކިހާ ވަގުތު ނެގިތޯ ވެސް މީހުން ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ

 މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އެދި ނޫސްވެރިއަކު ފޮނުއްވި ސިޓީއަކަށް ދިން ޖަވާބުގައި ޕެންޓަގަން އިން 23 ސަފްހާގެ ޑޮކިއުމެންޓްއެއް ފޮނުވާފައި ވެއެވެ

އެގޮތުން އެ މީމް ހެދުމަށް 23 ނެގި ކަމަށާއި، އެ މީމްގެ ބޭނުމަކީ ރަޝިޔާ އަދި ޗައިނާ އަށް މެސެޖެއް ފޮނުވުންކަމަށް ވެސް އެ ޑޮކިއުމެންޓްގައި ވެއެވެ

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް