ކަރީނާ އަދި ފަރާ ސްނީތާގެ ގޭގައި
އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޮލީވުޑުގެ ތަރިން ސުނީތާގެ ގެއަށް
Share
އަނިލް ކަޕޫރުގެ އަންހެނުން ސުނީތާ ކަޕޫރްއަށް 56 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ މަޝްހޫރް ތަރިން އެ ގެޔަަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.
Advertisement

އޭގެ ތެރޭގައި ސްނީތާގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރް ފިލްމީ ތަރި ރާނީ މުކަރްޖީއާއި، މަަޝްހޫރް ފިލްމް ޑިރެކްޓާ ފަރާ ހާން ވެސް ވަނީ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ގެޔަށް ގޮސްފައެެެވެ.

އަދި އަނިލް ކަޕޫރްގެ ބޭބެ ސަންޖޭ ކަޕޫރްއާއި އޭނަގެ އަންހެނުން މަހީޕް ކަޕޫރްވެސް ވަނީ މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ގެޔަށް ގޮސްފައެވެ. 

your imageކަރީނާ އަދި ފަރާ ސްނީތާގެ ގޭގައި

މީގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ތަރިންނާއި އާއިލީ މެންބަރުން އެ ގެޔަށް ގޮސްފައިވާއިރު ބޮލީވުޑް ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ސުނީތާގެ އުފަންދުވަހުގެ ގިފްޓެއްގެ ގޮތުން އަނިލް ވަނީ މެރެކެޑޭޒް ބެންޒް ޖީއެލްއެސް ކާރެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އަނިލް ކަޕޫރް އާއި އޭނަގެ އަންހެނުންނަކީ ލޯބީގެ މިސާލެއް ފަދަ ދެ ކަޕްލްއެވެ. އުފަންދުވަހާއި ގުޅިގެން މަލުން ޖަރީކޮށްފައިވާ ކާރެއް އަންހެނުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާއިރު އަނިލް ވަނީ އޭނަގެ އަންހެނުން ސްނީތާއަށް ތައުރީފްކޮށް އުފަންދުވަހުގެ ތަހްނިޔާއާއި އެކު ޓްވިޓާގައި ގިނަ ފޮޓޯތަކެއްވެސް ހިއްސާކޮށްފައެެވެ. 

your imageސްނީތާ އަދި އަނިލް

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް