ރޭލް އެކްސިޑެންޓް
ރޭލު އެކްސިޑެންޓް އަށްފަހު ޓައިވާނުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދީފި
Share
ޓައިވާނުގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓްގައި 51 މީހުން މަރުވެ ގިނަ ބަޔަކަށް އަނީޔާވެފައި ވަނިކޮށް ޓައިވާނުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ.
Advertisement

490 މީހުންނާއެކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެ ރޭލު އެކްސިޑެންޓްވެފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ޓައިޓަންގް ރީޖަން އަށް ދަތުރު ކުރަމުންދަނިކޮށް ކަމަށް އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ ރޭލު ރެއިލް ދަނގަޑުން ކަހާލައިގެން ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ޓަނަލްގެ ފާރަށް އަރައިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިހާދިސާގައި ޓްރެއިން ދުއްވަމުންދިޔަ ޑްރައިވަރު ވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިިނިސްޓަރު ލިން ޗިއާ ލަންގް އިސްތިއުފާ ދިނީ އެހާދިސާގެ ޒިންމާ ނެގުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް