ads
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން-
ކުނބުރުދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
އދ ކުނބުރުދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ވަސީލަތްތައް އެރަށަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

 މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ބެހެއްޓުމަށް ސްޓޯރޭޖް ވެސް މިއަދު ވަނީ ހަދައި ނިންމާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް