ފޮޓޯ----
ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު 1 ލައްކައަށް އަރައިފި
Share
މިއަދު ކުރިއަށްދާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު އެއްލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.
Advertisement

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހާރު ރާއްޖެއިން 100،829 މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައި ކަމަށެވެ. އެއީ 53،689 ފިރިހެނުންނާއި 47،140 އަންހެނުން ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި 713 ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރުގައި ހުރިހާ ފޮށްޓެއްގައިވެސް ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ވަނީ 273،128 މީހުންނަށް ކަމަށްވާއިރުގައި މިއަދު ވޯޓުލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހެނދުނު 7:00 ގަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް