މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު-
މާލޭ ރައްޔިތުން ވޯޓުން ދެއްކީ ގުޅީފަޅުގައި މީހުން އާބާދުކުރަން ބޭނުންވާކަން
Share
މާލެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ދެއްކީ ގުޅީފަޅަކީ މީހުން އާބާދުކޮށް ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށްވާން ބޭނުންވާކަން ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

މޭޔަރުކަން ކާމިޔާބުވުމާއި ގުޅިގެން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، މަގާމަށް ހޮވުމަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވި އިރު ދެއްކެވީ މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިހުރި އެންމެ ބޮޑު ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމަކީ ގެދޮރުގެ މައްސަލަ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން އޭނާ މޭޔަރު ކަމަށް ހޮވުމަށް ދިން ވޯޓަކީ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާތީ ރައްޔިތުން ދިން ވޯޓެއް ކަމަށެވެ. 

"މާލޭގެ ރައްޔިތުން މި ދިން ވޯޓަކީ، ގުޅީފަޅަކީ ތިމަންނަމެންގެ ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ ވޯޓު. މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދިން ވޯޓުން ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރަކީ ގުޅިފަޅަކީ ތިމަންމެންގެ ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށްވާން ބޭނުމޭ. އަޅުގަނޑު ދެއްކީ މާލޭ ލޮބުވެތި ރައްޔްިތުންގެ ފަރާތުން އެވާހަކަ." މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މި ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގުޅީފަޅަކީ މާލެ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގެ ދަތިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފަށާނެ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ގުޅީފަޅުން މާލެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް