އިސްލާމީ މަރުކަޒު: -
ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންގާރަ ދުވަސް
Share
ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންގާރަ ދުވަސް ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.
Advertisement

މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކަށް ހަނދު ފެނިފައި ނުވާތީ އާއި، ފަލަކީ އިލްމުގެ ހިސާބުން އެގޮތައް ހަނދު ނުފެންނާތީކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަލީ ޒާހިރު މިރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

މިހެންކަމުން ރޯދަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހަކީ އަންގާރަ ދުވަހެވެ. 

އާދިއްތަ ދުވަހާއި ހޯމަ އަދި އަންގާރަ ދުވަހަކީ ވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސާލިހު ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

14%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
71%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް