ޝިފާ އިބްރާހިމް
ޝިފާގެ ބުޅާތައް ދެކުނިންތަ؟
Share
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއިން މަޝްހޫރުވި ލަވަކިޔުން ތެރިޔާ ޝިފާ އިބްރާހިމްއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ސަފޯޓް ކުރާ ފަންނާނެ ކެވެ.
Advertisement

ޝިފާ ގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ހުށިޔާރު ކަމާއެކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލަ އެވެ.

އެގޮތުން ޝިފާ ވަނީ ދާދި ފަހުން އޭނާގެ ބުޅާތައް އިންސްޓާގްރާމްގައި ފޭނުންނަށް ދައްކާލާފަ އެވެ.

your imageޝިފާ ބުޅާތައް އުރައިގެން

ޝިފާ އެ ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްފައި ވާއިރު އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ދެ ބުޅަލަށް ކިޔާނަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެއް ބުޅަލަށް "ބޫބޫ" ކިޔާއިރު އަނެއް ބުޅަލަށް ކިޔަނީ "ސޮއްޓި" އެވެ.

ނިމިދިޔަ އަހަރު ޝިފާ ވަނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އާއި ކައިވެނި ކޮށްފަ އެވެ. ޝަލަބީ އާއި ޝިފާ ކައިވެނި ކުރީ ސަގާފީ ހެދުމުގައި ތިބެ ޒޫމް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.  ޝިފާ ކައިވެނީގެ ރަނަށް ކިޔާފައި ވަނީ 1234.56 ރުފިޔާ އެވެ. 

18%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
18%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
30%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް