ޑރ. ޖަމީލް ---
"ސަރުކާރާ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަމަލުން، އާ އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ވެއްޖެކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ"
Share
ސަރުކާރާ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަމަލުން އާ އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ވެއްޖެކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަން ފުރޮޅާލާ، ބޮޑުވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމު ހިންގަން ބޭނުންވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދެންންނެވުމާއި ގުޅިގެން ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މިހެން ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރާއި ނަޝީދަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ވަކި މީހަކު ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރަން ނުވަތަ ރަސްކަން ކުރާކަށް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަދި ރައްޔިތުން ނިންމި ނިޒާމުގައި ވެރިކަން ކުރުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ދެ ފުރުސަތުގައިވެސް އެމްޑީޕީ ފެއިލް ވެފައިވާ ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް ސޯލިހު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށްފަހު، ނުވަތަ މަގާމުން އަޒުލު ކުރުމަށްފަހު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވާ އިންތިހާބެއް ބާއްވަންވެއްޖެކަން ސަރުކާރާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އަމަލުން ކަށަވަރު ވެއްޖެ،"

ރައީސް ސޯލިހަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަން ފުރޮޅާލާ، ބޮޑުވަޒީރަށް ވާން ބޭނުންކަމަށްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް