ލެސްޓަރ - ސައުތަމްޓަމް ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން
ބައިގަރުނަށް ފަހު ލެސްޓަރ އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލަށް
Share
ބައި ގަރުނަށް ފަހު، އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުން ލެސްޓަރ ސިޓީ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ލެސްޓަރ އެންމެ ފަހުން އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅުނީ ނަވާރަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ނުވަ ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ މީގެ ފަންސާސް ދެ އަހަރު ކުރިއެވެ.
Advertisement

ލެސްޓަރ ސިޓީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ސެމީ ފައިނަލްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސައުތެމްޓަމް އެއް ލަނޑު ސުން ލަނޑުން ބަލިކޮށްގެންވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ނައިޖީރިއާގެ ފޯވަޑް ކެލޭޗީ އިއަނާޗޯއެވެ.

އިނގިރޭސި އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެފްއޭ ކަޕުގައި ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ މެއި މަހުގެ ފަނަރަވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފައިނަލްގައި ލެސްޓަރ ނުކުންނާނީ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށެވެ. ޗެލްސީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހުއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް