އާރްޑީސީ
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ބަނދަރު ހެދުމަށް އާރުޑީސީއަށް
Share
ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓަށް އަރާ ފޭބުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބަނދަރު ހެދުމަށްޓަކާ ހަދަން ޖެހޭ ސަވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން އާރުޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެ އެއްބަސްވުމުގައި އާރުޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލިމަނިކުއެވެ. އަދި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީއެވެ.

your imageއާރްޑީސީ

ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓަށް އަރާ ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަނދަރުގެ ސާވޭގެ މަސައްކަތް އާރުޑިސީއާއި ހަވާލުކުރީ އެބަނދަރު ތިލަވެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ޖެޓީ ވެއްޓި އަރާ ފޭބުމަށް ދަތިވާވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެތަން އާންމު ހާލަތަކަށް ގެނައުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކޮށް އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުމަށެވެ.

އަދި އެ މަސައްކަތް ފަށާތާ 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް