ސެލީނާ
ސެލީނާގެ ބްލޮންޑު އިސްތަށިގަނޑު ދުށިންތަ؟
Share
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ އިސްތަށިގަނޑު ބްލޮންޑު ކޮށްލައިފިއެވެ.
Advertisement

ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ އިސްތަށިގަނޑަށް މި އައި ބަދަލު ފޭނުން ނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށް އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އިންސްޓާގްރާމަށް ލީ މި ފޮޓޯއިން ސެލީނާ ވަކިކުރަން ވެސް ބައެއް މީހުނަށް ނޭނގުނެވެ.

މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވާ އެހާމެ ރީތި ސެލީނާ މި މޭކް އޯވާ އަށް އަށް ގަޑިއިރާއި 200 އަށްވުރެން ގިނަ ފޮއިލް ހޭދަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ނިކީލީ އަދި ރިއޯނާ ކެޕްރީ އަކީ ސެލީނާގެ މި ފުރިހަމަ ބަދަލު ގެނެސްދިން ނައިން ޒީރޯ ސެލޫންގެ ކޯ-އޯނާސް އެވެ. ޒަމާނުއްސުރެން ސެލީނާގެ ސްޓައިލިސްޓުންނަކީ މި އީއެވެ.

އިތުރަށް ސެލީނާގެ މޭކްއޯވާ ފުރިހަމަ ކޮށްލުމަށް ގުޅޭ މޭކްއަޕް އެއް ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ސްޓައިލިސްޓުން ބުންޏެވެ.

your imageސެލީނާ

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް