އީގަލްސްގެ ކޯޗު ޝާޒްލީ
އޭއެފްސީ މެޗުގެ ކުރިން އީގަލްސްއަށް މާޒިޔާގެ ފިލާވަޅެއް
Share
އޭއެފްސީ ކަޕު ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުމުގެ ކުރިން، މާޒިޔާއިން ކުލަބު އީގަލްސްއަށް ފިލާވަޅެއް ނަގައިދީފިއެވެ. މާޒިޔާއިންވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އީގަލްސް ހަތަރު ލަނޑު ސުން ލަނޑު ބަލިކޮށްފައެވެ.
Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މާޒިޔާއިން އީގަލްސް ކޮޅަށް ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައި ބޮޑު ތަފާތަކުން އީގަލްސް ބަލިކުރިއިރު، މިއީ އީގަލްސްއިން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭ އޮފްގެ ކުރިން އީގަލްސް ކުޅޭނެ އެންމެ ފަހު މެޗެކެވެ. ދެން އީގަލްސް ކުޅެން ޖެހޭ މެޗަކީ އަންނަ ހަފުތާގައި މާލޭގައި ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވާ ބަޔަކު ދާނީ މާޒިޔާއާ އެކު އޭއެފްސީގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މާޒިޔާއިން ބޮޑު ތަފާތަކުން އީގަލްސް ބަލިކުރިއިރު މިއީ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އީގަލްސްއަށް މާޒިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދެ ޓީމު އެއްވަރުވިއިރު ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން މާޒިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ އީގަލްސްއެވެ.

މާޒިޔާ އީގަލްސް މެޗަކީ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުވެސް މެއެވެ. މި މެޗުގައި މާޒިޔާގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ފޭދޫ އިއްބެއާ، ހަމްޕު އަދި ބިދޭސީ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް